Tel kom. 502 954 534

GABINET LARYNGOLOGICZNY
Specjalista otolaryngolog dr n. med. Grzegorz Matyja

EDUKACJA:

 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie: tytuł lekarza, 29.06.1994 r. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem
 • Coventry, UK - Internship - Internal Medicine
 • Macclesfield, UK - Internship – Surgery
 • Staż podyplomowy - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
 • specjalizacja I stopnia z otolaryngologii z wyróżnieniem, 6.04.1998 r.
 • Doktorat - Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, “Obiektywna ocena funkcji oddechowej krtani po laryngektomii częściowej różnej rozległości”, promotor prof. zw. dr hab. E. Ziętek, obrona: 17.10.2000 r. z wyróżnieniem „cum laudam"
 • specjalizacja II stopnia i tytuł specjalisty z otolaryngologii, 20.04.2001 r. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 • 2001 - 2008 r. adiunkt w Klinice i Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szczecinie
 • 2008 - 2012 ordynator Oddziału Laryngologii w Gorzowie Wielkopolskim
 • Salzburg-Cornell Seminar in ENT, Salzburg, Austria
 • Staż z otochirurgii, Klinika Otolaryngologii Centralnego Szpitala Klinicznego, ul Banacha w Warszawie
 • Staże kliniczne: Rhinology, Functional Sinus Surgery, Univ. HNO Klinik Greifswald, German
 • Akademia Otochirurgii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany/Warszawa
 • Departament of Otolaryngology QMC Nottingham
 • Laureat nagrody im. Jana Miodońskiego (najwyższa polska nagroda naukowa dla młodych otolaryngologów)
 • Laureat dwóch nagród Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (w 1998 r. i w 2002 roku)
 • Uczestnik 18 kursów szkoleniowych z zakresu otorynolaryngologii
 • Autor 118 prac naukowych
 • Wykonawca 2 grantów naukowych i 1 ekspertyzy naukowej